Vägen till Cisco-certifiering är kantad av kurser

CCNA certifikat och utbildning

Nätverksteknik är ett mycket brett område som många personer söker sig till i dagsläget. Som nätverkstekniker har man det övergripande ansvaret för att ett nätverk på till exempel en arbetsplats fungerar och utvecklas som det ska. Det kan handla om att installera och underhålla olika enheter som gör så att tekniken och infrastrukturen i nätverket fungerar på ett visst sätt. Man arbetar ofta med routrar och switchar, vilka är enheter som kopplar samman nätverk med varandra samt styr trafiken i nätverken. Om man arbetar på en större arbetsplats är det inte ovanligt att man har hand om ett specifikt område. Den som arbetar på en liten arbetsplats kan ibland ha ansvaret för hela nätverket. Om man vill bli nätverkstekniker är det en bra start att ta en eller två Cisco kurser. CCNA är en typ av certifikat som innebär att man har de mest grundläggande kunskaperna när det gäller nätverksteknik. Efter avslutad utbildning har man dels skaffat sig basal kompetens när det gäller switchar och routrar men man har också fått lära sig om IP, säkerhet, VLAN och ethernet. CCNA går att ta på flera ställen runt om i landet och kräver i normala fall inga särskilda förkunskaper.

CCNA och CCNP

För den som vill påbörja en karriär som nätverkstekniker är ett CCNA-certifikat oftast inte tillräckligt, såvida man inte enbart vill ha hand om mindre nätverk. De flesta i branschen har också tagit ett så kallat CCNP-certifikat, vilket ger lite mer fördjupande kunskaper.


One Response to “Vägen till Cisco-certifiering är kantad av kurser”

  • Chuck Says:

    For all of you looking for exam dumps, use the itlibraries ones. I can vouch for them on the INCD1 and 2. Perfect score from the first try.

Leave a Reply