Personlighetstest

Det finns mängder av olika personlighetstest som man kan göra för att testa vad man har för personlighet. Om du till exempel söker på personlighetstest på Google så får du mängder av resultat. Du kan testa din personlighet gratis, testa vilket jobb som skulle passa just dig, hur intelligent du är eller vilken färg du är. Resultaten kan bli ganska varierande och frågan är hur hög validitet testen har.

Personlighetstester har också blivit ett steg i många rekryteringsprocesser. Att använda personlighetstest vid rekrytering kan vara ett sätt att se om företaget har valt person för jobbet. Personlighetstester kan också vara ett bra sätt att göra en första filtrering bland de kandidater som sökt jobbet. Det kan således vara ett sätt att effektivisera rekryteringen. Det finns olika typer av personlighetstest och olika typer av nivåer på testerna, mer omfattande test och så kallade screeningtest. Ett screeningtest är ett test med ett mindre antal frågor som bara fokuserar på valda personlighetsdrag som tävlingsinstinkt eller uthållighet. Om man använder ett screeningtest tidigt i rekryteringsprocessen kan man få ner antalet potentiella kandidater snabbt och effektivt.

När man i en rekrytering använder personlighetstest så får man möjlighet av att jämföra två olika testresultat. För att kunna jämföra olika test så måste man använda ett ett normativt test ett test som använder normgrupper.
Man skapar en normgrupp genom att ta ett stort antal personer och låta dem göra testet. En studie har visat att man måste ha minst 120 personer för att skapa en normgrupp. De personer som man valt till sin normgrupp spelar roll. Att rekommendera är att använda en grupp “normala” svenskar. Samma antal män som kvinnor med olika bakgrunder.


One Response to “Personlighetstest”

Leave a Reply