Höja elevernas betyg

Det diskuteras om elever och deras betyg. Hur ska elevernas betyg kunna höjas?

En artikel som publicerades tidigare under året i DN beskriver flera viktiga åtgärder för att lösa “en skola i kris”.

Här är några av tankarna från artikeln:
– Betygsnivåerna i varje klass eller skola sätts efter årliga nationella prov som blir externt rättade. I proven tas ett snitt ut som lärarna ta hänsyn till när de sätter betyg på elevernas totala presentation. Lärarna rättar nationella prov som de får anonymt från andra skolor vilket gör att kostnaden hålls nere. Ett sånt system skulle göra betygen jämförbara och inflationssäkra mellan skolorna.

- Återinför slutbetyg istället för kursbetyg i gymnasiet för att det är kunskapsnivån i avslutandet av studierna som är relevant. Det skulle inte heller ge så stora skillnader i betyget för en elev som kanske någon gång under sin studietid har en svacka.

- Ta bort betyget IG och använd istället en 20-gradig skala. Ett IG är en stämpel på icke godkänd eller värdelös och det är ju förödande för eleven själv och för elevens framtida jobbchanser. Har man istället en skala så får den framtida arbetsgivaren välja vad som duger.

- Det ska vara lättare att bli lärare, efter ett lämplighetstest borde den som har dokumenterade kunskaper i olika ämnen få kunna arbeta som lärare.

Det är svårt för många elever att gå ut skolan med bra betyg. Mycket beror på skolorna. Något som blivit större och mer populärt under de senaste åren är att anlita en privatlärare för att hjälpa sina barn med läxhjälp. Det finns många företag, speciellt i de större städerna som kan hjälpa till bland annat Studybuddy.


Leave a Reply