Aug 2 2014

Vägen till Cisco-certifiering är kantad av kurser

CCNA certifikat och utbildning

Nätverksteknik är ett mycket brett område som många personer söker sig till i dagsläget. Som nätverkstekniker har man det övergripande ansvaret för att ett nätverk på till exempel en arbetsplats fungerar och utvecklas som det ska. Det kan handla om att installera och underhålla olika enheter som gör så att tekniken och infrastrukturen i nätverket fungerar på ett visst sätt. Man arbetar ofta med routrar och switchar, vilka är enheter som kopplar samman nätverk med varandra samt styr trafiken i nätverken. Om man arbetar på en större arbetsplats är det inte ovanligt att man har hand om ett specifikt område. Den som arbetar på en liten arbetsplats kan ibland ha ansvaret för hela nätverket. Om man vill bli nätverkstekniker är det en bra start att ta en eller två Cisco kurser. CCNA är en typ av certifikat som innebär att man har de mest grundläggande kunskaperna när det gäller nätverksteknik. Efter avslutad utbildning har man dels skaffat sig basal kompetens när det gäller switchar och routrar men man har också fått lära sig om IP, säkerhet, VLAN och ethernet. CCNA går att ta på flera ställen runt om i landet och kräver i normala fall inga särskilda förkunskaper.

CCNA och CCNP

För den som vill påbörja en karriär som nätverkstekniker är ett CCNA-certifikat oftast inte tillräckligt, såvida man inte enbart vill ha hand om mindre nätverk. De flesta i branschen har också tagit ett så kallat CCNP-certifikat, vilket ger lite mer fördjupande kunskaper.


Jul 5 2014

IT som fungerar till företaget – bäst för verksamheten

Dra ner på kostnader för IT-drift

 

IT-drift är ett område som idag upptar en stor del av många företags budget. Trots detta så är det inte alla som är nöjda med sitt nuvarande system utan känner att det är ineffektivt. En lösning på detta problem kan vara att outsourca IT-driften till ett utomstående företag. Eftersom underhåll och löpande IT-drift upptar en stor del av tiden och resurserna så kan det vara onödigt att använda sin IT-personal till detta. Genom outsourcing kan den nuvarande personalen arbeta med att ta fram en ny IT-strategi eller jobba med kärnverksamheten. Detta kan leda till sänkta kostnader för företaget och dessutom öka stabiliteten i systemet. Läs om hur små företag växer med informationsteknologi här.

 

Grundläggande IT-drift

Det mest grundläggande när det gäller IT-drift är operativsystemsdrift samt att få hjälp med infrastrukturen. Genom att låta ett annat företag vara värd för servrarna och infrastrukturen kan man öka säkerheten och sänka sina serverkostnader. Man är garanterad övervakning av systemet 24 timmar om dygnet och får dessutom omedelbar hjälp om systemet av någon anledning ligger nere. Att göra strategiskt viktiga IT-val är också något som kräver omfattande kunskaper på området. Detta är något som kan vara mycket kostsamt för många mindre företag. Samtidigt så är det viktigt att man tar fram en hållbar IT-strategi, eftersom nätverksteknik idag kan vara avgörande för ett företags lönsamhet. Outsourcing innebär större tillgänglighet, hjälp när det gäller att fatta strategiska beslut och ökad flexibilitet när det gäller personalstyrka. Välj alltid en pålitlig och erfaren partner när du ska outsourca. Det är viktigt att man har tillgång till ett skräddarsytt system som dessutom ger företaget möjligheter att växa.


Dec 1 2013

Funderar på att jobba som personlig tränare

Jag har alltid älskat kost och motion så jag funderar nu på att börja jobba som personlig tränare. I min familj är vi väldigt aktiva och mina föräldrar har alltid uppmuntrat mig och mina syskon att träna och sporta på fritiden. Så att äta rätt och vara fysiskt stark har alltid varit naturligt för mig. Jag ser det mer som något roligt och skönt, än som något som är jobbigt och plågsamt.

Därför är jag så glad nu när jag har fått en praktikplats på Medley, där man erbjuder alla möjliga olika träningsformer. Det var det första jobbet som personlig tränare jag ansökte till och det var även där jag helst av allt önskade mig att få praktisera. Jag trivs verkligen på min nya arbetsplats, alla är så snälla och trevliga.

Ett jobba som personlig tränare tror jag kommer att passa mig väldigt bra, inte bara när det gäller fördelen med att kunna träna själv under arbetstid. Jag är nämligen också väldigt social och pratsam, något som jag tror är en fördel när man arbetar med människor. Jag är även mycket intresserad av kost och brukar prova på olika recept varje månad från den här sidan.  Där finns det en massa recept som är både smaskiga och nyttiga samt information om kost och hälsa.

 

 


Nov 29 2013

Man lär så länge man lever

Nu har jag fått lära mig ytterligare något nått nytt – skillnaden mellan ett bemanningsföretag och auktoriserade bemanningsföretag. De auktoriserade företagen måste uppfylla vissa villkor vilket jag nu en erfarenhet rikare kan säga reflekterar väldigt väl i kvaliteten på servicen de erbjuder. Det är lätt att vänja sig vid något gott och svårt att gå tillbaka…

När jag först startade upp mitt företag så hade jag inte den blekaste aning om hur mycket administrativt arbete som låg bakom allting. Det gör nog inte de flesta, men det kanske är lika bra eftersom om folk visste det så kanske det inte skulle bli några bolag uppstartade alls i Sverige. En natt så vaknade jag till och med upp kallsvettig då jag drömde att jag råkat kasta bort alla mina kvitton för deklarationen. Där kan man tala om att ta med sig jobbet hem.

Efter den händelsen så insåg jag att jag måste göra något för att minska stressen och jag har faktiskt börjar meditera varje dag i 10 minuter efter jobbet. Från början var det lite svårt att finna ro, men övning ger färdighet och det har blivit lättare och lättare. Nu är det en viktig naturlig och viktig del av min vardag. En bra artikel som beskriver olika mediteringsövningar och som hjälpte mig att komma till skott kan ni hitta här.